ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΤΕΛΕΣΕΩΣ   ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ    ΘΕΙΩΝ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ   ΤΩΝ   ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ  ΔΩΡΩΝ   &   ΤΩΝ   ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ   ΤΗΝ   ΑΓΙΑΝ   ΜΕΓΑΛΗΝ   ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ    2014

2    ΜΑΡΤΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ.

7.30  –  10.30  π.μ.  Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία    Ιωάννου   Χρυσοστόμου.

5.00  μ.μ   Α΄  ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ    ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   ( της    Συγγνώμης  ).

3    ΜΑΡΤΙΟΥ   ΚΑΘΑΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ .   ΑΡΧΕΤΑΙ   Η   ΑΓΙΑ   ΚΑΙ   ΜΕΓΑΛΗ   ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

5 .00   μ.μ.   Μέγα    Απόδειπνον.

5     ΜΑΡΤΙΟΥ    ΤΕΤΑΡΤΗ.

6.30 μ.μ.  Εσπερινή   Θεία    Λειτουργία   των   Προηγιασμένων   Δώρων.

7     ΜΑΡΤΙΟΥ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 

7.00  μ.μ    Α΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.

8   ΜΑΡΤΙΟΥ   ΣΑΒΒΑΤΟΝ.

7.30  –  9.30 π.μ   Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία   Ιωάννου  Χρυσοστόμου.

9     ΜΑΡΤΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ .      ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΗΣ     ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

7.30  –  10.30 π.μ.  Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία   Μεγάλου   Βασιλείου.

12    ΜΑΡΤΙΟΥ    ΤΕΤΑΡΤΗ.

6.30  μ.μ   Εσπερινή   Θεία  Λειτουργία   των   Προηγιασμένων   Δώρων.

14   ΜΑΡΤΙΟΥ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.   

7.00  μ.μ   Β΄   ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.

15    ΜΑΡΤΙΟΥ    ΣΑΒΒΑΤΟΝ.

7.30  –  9.30  π.μ.  Όρθρος   και    Θεία    Λειτουργία    Ιωάννου    Χρυσοστόμου.

16    ΜΑΡΤΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ.   ΚΥΡΙΑΚΗ   Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ   –   Αγίου  Γρηγορίου  του  Παλαμά.

7.30  –  10.30  π.μ.  Όρθρος    και   Θεία   Λειτουργία    Μεγάλου   Βασιλείου.

19    ΜΑΡΤΙΟΥ   ΤΕΤΑΡΤΗ.

6.30 μ.μ   Εσπερινή  Θεία  Λειτουργία  των   Προηγιασμένων   Δώρων.

21    ΜΑΡΤΙΟΥ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

7.00  μ.μ    Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.

23     ΜΑΡΤΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ   ( της    Σταυροπροσκυνήσεως ) .

7.30  –  10.30  π.μ.  Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία  Μεγάλου  Βασιλείου.

25  ΜΑΡΤΙΟΥ   ΤΡΙΤΗ.    Ο  Ευαγγελισμός της  Υπεραγίας  Θεοτόκου και  Αειπαρθένου  Μαρίας.

7.30   –  10.00  π.μ   Όρθρος  και  Θεία   Λειτουργία  Ιωάννου  Χρυσοστόμου.

26    ΜΑΡΤΙΟΥ    ΤΕΤΑΡΤΗ.

6.30  μ.μ.   Εσπερινή  Θεία  Λειτουργία   των   Προηγιασμένων  Δώρων.

28   ΜΑΡΤΙΟΥ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

7.00  μ.μ    Δ΄  Χαιρετισμοί.

30   ΜΑΡΤΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ   Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ.  ΄΄ Ιωάννου   οσίου, συγγραφέως   της   Κλίμακος ΄΄.

7.30  –  10.30  π.μ   Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία    Μεγάλου    Βασιλείου

4   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

7.30  μ.μ.  Ακάθιστος   Ύμνος.

6    ΑΠΡΙΛΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ   ΄΄  Μαρίας   Οσίας  της   Αιγυπτίας ΄΄.

7.00  –  10.00  π.μ   Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία  Μεγάλου  Βασιλείου.