1      ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΗΣ   ΤΥΡΙΝΗΣ
7.30  –  10.30  π.μ.
  Όρθρος   και  Θεία  Λειτουργία    Ιωάννου   Χρυσοστόμου  μετά  θείου  κηρύγματος   προς  οικοδομήν  των  πιστών.
5.00  μ.μ   Εψάλη   ο    Α΄   ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ    ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ    ( της    Συγγνώμης  ).

2      Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ  (  Άρχεται  η  αγία  και  μεγάλη  Τεσσαρακοστή ).
Στις  5  το  απόγευμα  εψάλη  το  Μ.  Απόδειπνο.