1 – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

έχων   ημέρας   τριάκοντα    μίαν

Η   ημέρα   έχει   13   και   η  νύξ   ώρας   11

Αρχή    της    νηστείας   του    δεκαπενταυγούστου

2     ΚΥΡΙΑΚΗ

7  –  10  π.μ.    Ετελέσθη   Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία  μετά  θείου  κηρύγματος   προς  οικοδομήν  των  πιστών

 

7.30 μ.μ     Μεγάλη  Ιερά  Παράκλησις   (  ΝΑΥΔΡΙΟ )

3     ΔΕΥΤΕΡΑ


7.30  π. μ
  Εψάλη    η   Μικρά  Ιερά  Παράκλησις  στο   Ναῢδριο ΄΄ ΠΑΝΑΓΙΑ   ΕΛΕΟΥΣΑ ΄΄ μετά  θείου  κηρύγματος   προς  οικοδομήν  των  πιστών.

4   ΤΡΙΤΗ
6.30  μ.μ   εψάλη   ο   Εσπερινός   και   η   Μεγάλη   Ιερά   Παράκλησις.

6    ΠΕΜΠΤΗ   ΄΄ Η  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ   ΤΟΥ   ΚΥΡΙΟΥ   ΚΑΙ   ΘΕΟΥ   ΚΑΙ   ΣΩΤΗΡΟΣ   ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ. ΄΄

Αποτέλεσμα εικόνας για μεταμορφωσισ

7  –  9.30  π.μ   Ετελέσθη   Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία . Πρό  της  απολύσεως  ο  Αιδ.  Βάїος  Τακούμης  διάβασε  την  ευχή   ΄΄ Εις   ευλόγησιν   σταφυλής ΄΄.   ΄΄  Ευλόγησον,  Κύριε,  τον  καρπόν  τούτον  της  αμπέλου ΄΄     ( βλ. Ιερατικόν ).


6.30  μ.μ   εψάλη   ο   Εσπερινός   και   η   Μεγάλη   Ιερά   Παράκλησις.

7    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7.30  π. μ
  Εψάλη    η   Μικρά  Ιερά  Παράκλησις  στο   Ναῢδριο ΄΄ ΠΑΝΑΓΙΑ   ΕΛΕΟΥΣΑ ΄΄μετά  θείου  κηρύγματος   προς  οικοδομήν  των  πιστών.

9     ΚΥΡΙΑΚΗ


7  –  10  π.μ
.    Ετελέσθη   Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία  μετά  θείου  κηρύγματος   προς  οικοδομήν  των  πιστών

7.30  π. μ  Εψάλη    η   Μεγάλη  Ιερά  Παράκλησις  στο   Ναῢδριο ΄΄ ΠΑΝΑΓΙΑ   ΕΛΕΟΥΣΑ ΄΄ μετά  θείου  κηρύγματος   προς  οικοδομήν  των  πιστών.

12    ΔΕΥΤΕΡΑ


Το   απόγευμα   στις   7.30  εψάλη  η   Μκρά   Ιερά   Παράκλησις   στο   Ναῢδριο ΄΄ ΠΑΝΑΓΙΑ    ΕΛΕΟΥΣΑ  ΄΄μετά  θείου  κηρύγματος   προς  οικοδομήν  των  πιστών.

12    ΤΡΙΤΗ
Το   απόγευμα   στις   7.30  εψάλη  η   Μεγάλη   Ιερά   Παράκλησις   στο   Ναῢδριο ΄΄ ΠΑΝΑΓΙΑ    ΕΛΕΟΥΣΑ  ΄΄μετά  θείου  κηρύγματος   προς  οικοδομήν  των  πιστών.

13   ΤΕΤΑΡΤΗ


Το   απόγευμα   στις   7.30  εψάλη  η   Μκρά   Ιερά   Παράκλησις   στο   Ναῢδριο ΄΄ ΠΑΝΑΓΙΑ    ΕΛΕΟΥΣΑ  ΄΄μετά  θείου  κηρύγματος   προς  οικοδομήν  των  πιστών.

13   ΠΕΜΠΤΗ
6.30  μ.μ   εψάλη   ο   Εσπερινός   και   η   Μεγάλη   Ιερά   Παράκλησις  μετά  θείου  κηρύγματος   προς  οικοδομήν  των  πιστών.

15    ΣΑΒΒΑΤΟΝ.   Η  ΚΟΙΜΗΣΙΣ  ΤΗΣ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ  ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ  ΗΜΩΝ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΚΑΙ  ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ  ΜΑΡΙΑΣ.

Αποτέλεσμα εικόνας για κοιμηση τησ θεοτοκου

7 – 10 π.μ   Ετελέσθη  Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία.
Πρό   της   απολύσεως   διαβάσθηκε   γραπτό   μήνυμα   του  Σεβασμιωτάτου   Μητροπολίτου  Δημητριάδος   &   Αλμυρού  κ.   ΙΓΝΑΤΙΟΥ  για  την εορτή  της  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου,  το  οποίο  ευκρινώς  κατά  την  Θεία  Λειτουργία.

16   ΚΥΡΙΑΚΗ.     Του  Αγίου  και  Ενδόξου  Νεομάρτυρος  Αποστόλου  του  Νέου  του  Εξ  Αγίου  Λαυρεντίου .

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΟΣ

Με   λαμπρότητα  &  τη   συμμετοχή  πιστών  εορτάστηκε  η  μνήμη  του  Αγίου  και  Ενδόξου  Νεομάρτυρος  Αποστόλου  του Νέου  στον  ομώνυμο  Ιερού  Ναού  Αγίου  Λαυρεντίου.
Παραμονή  της  εορτής,    ο  Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης   Δημητριάδος   &   Αλμυρού  κ.  ΙΓΝΑΤΙΟΣ,  χοροστάτησε  στον  Εσπερινό  του  πανηγυρίζοντος  Ιερού  Ναού, ο  οποίος  κήρυξε  και  τον  θ. λόγο.
Στον  Μέγα   Αρχιερατικό   Εσπερινό  έλαβε μέρος  και  ο  Αιδ.  Βάῑος  Τακούμης  Πρωτοπρεσβύτερος  κατόπιν  προσκλήσεως του εφημερίου Δημητρίου Γιαννούλη.


7 – 10.00   π.μ    Ανήμερα  της  εορτής   ετελέσθη  Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία.

23    ΚΥΡΙΑΚΗ

7  –  10  π.μ.    Ετελέσθη   Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία.

27       ΠΕΜΠΤΗ.    Αγίου  Μεγαλομάρτυρος  Φανουρίου.

Άγιος Φανούριος ο Μεγαλομάρτυς. 27 Αυγούστου – ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΧΩΡΗΤΟΥ

25 & 27 Αυγούστου (Αγίου Φανουρίου)

Την παραμονή  της  εορτής,  στις  7.30  μ. μ.  ετελέσθη  ο  Μέγας  Πανηγυρικός  Εσπερινός – αρτοκλασία & περιφορά της Ιεράς  Εικόνος  μετά  θείου  κηρύγματος.    Πρό  της  απολύσεως   διαβάστηκε  η  ευχή  για  τις   φανουρόπιττες  εις  τιμή  και  μνήμη  του  Αγίου  Φανουρίου.

΄΄Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ουράνιος Άρτος, ο της βρώσεως της μενούσης εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο δε Ηλιού τροφήν αγεώργητον πηγάσας, η ελπίς των απηλπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών. Ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτα σοι προσκομίσαντας, εις δόξαν σην και τιμήν του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου. Παράσχου δε, αγαθέ, τοις ευπρεπίσασι τα δώρα ταύτα, πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Εύφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτοίς οδούς προς σωτηρίαν. Τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν των εντολών σου, ίνα διά παντός εν ευφροσύνη και αγαλλιάσει υμνώσι και δοξάζωσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείαις της υπερευλογημένης Θεοτόκου, του αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυματουργού, και πάντων Σου των Αγίων  ΄΄   . Αμήν.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ήχος    δ΄. Βασίλειον   διάδημα

Ουράνιον  εφύμνιον  εν  γη  τελείται  λαμπρώς,  επίγειον  πανήγυριν  νυν  εορτάζει  φαιδρώς  Αγγέλων πολίτευμα,  άνωθεν υμνωδίαις, ευφημούσι τους άθλους, κάτωθεν Εκκλησία την ουράνιον δόξαν. ην εύρες πόνοις και άθλοις τοις σοις, Φανούριε ένδοξε.

7  –  9  π.μ.   Κατά  την  Αγιώνυμο  ημέρα  ετελέσθη  Όρθρος  και  Πανηγυρική  Θεία  Λειτουργία.

29    ΣΑΒΒΑΤΟΝ    Μνήμη  της  αποτομής  της  τιμίας  κεφαλής  του  Προδρόμου  και  βαπτιστού  Ιωάννου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ιωαννησ προδρομοσ

Με  λαμπρότητα  εορτάστηκε  και  φέτος  η  μνήμη  της  Αποτομής  της  Τιμίας  Κεφαλής  του Τιμίου  Προδρόμου  στον  Ιερό Ναό  Τιμίου  Προδρόμου   Αφετών,  ο  οποίος  τιμάται  στο  ιερό  πρόσωπο  του  Βαπτιστού.

Το  απόγευμα  της  Παρασκευής  και  ώρα  7.00  εψάλη  ο  Μέγας  Πανηγυρικός  Εσπερινός  προεξάρχοντος  του Πανοσιολο- γιωτάτου   Αρχ.  Επιφανίου  Οικονόμου , ο  οποίος  κήρυξε  τον  Θείο  Λόγο.
Στον  Μέγα  Πανηγυρικό  Εσπερινό  έλαβε  μέρος  και  ο  Αιδ. Βάῑος  Τακούμης  Πρωτοπρεσβύτερος.

7 – 9  π.μ    Ανήμερα  της  εορτής  ετελέσθη  Όρθρος  και  Θεία   Λειτουργία.

30    ΚΥΡΙΑΚΗ

Ορθόδοξος Συναξαριστής :: Άγιοι Αλέξανδρος, Ιωάννης και Παύλος ο νέος, Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης

7  –  10  π.μ.    Ετελέσθη   Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία  μετά  θείου  κηρύγματος   προς  οικοδομήν  των  πιστών

 

 

ΑΡΧΕΙΟ