Ψυχοσάββατο - Μνημόσυνα: Πώς ωφελούν; - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

”  Μνήσθητι,  Κύριε,  πάντων  των  κεκοιμημένων  επ΄  ελπίδι  αναστάσεως  ζωής  αιωνίου  και  ανάπαυσον, αυτούς,  ο  Θεός, όπου  επισκοπεί  το  φώς  του  προσώπου  Σου ”

5   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
6.30 μ.μ.   Εσπερινός   –   Νεκρώσιμος   Κανόνας

6   ΣΑΒΒΑΤΟΝ
7  –  9  π.μ.    Όρθρος   –   Θεία   Λειτουργία   –   Μνημόσυνο   κεκοιμημένων