ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Επι   τη   Λαμπροφόρω   Αναστάσει   του   Σωτήρος   Χριστού,  το   Εκκλησιαστικόν   Συμβούλιον   του   Ιερού   Ναού   Αγίου Τρύφωνος  Βόλου, απευθύνει  προς  το  Χριστεπώνυμον  πλήρωμα  της  ενορίας  Αγίου  Τρύφωνος  Βόλου  τον  ευφρόσυνον Πασχάλιον  Χαιρετισμόν

»  ΧΡΙΣΤΟΣ   ΑΝΕΣΤΗ  »

και   εύχεται   όπως   το   ανέσπερον   φώς  της  Αναστάσεως  πληροί  τας  ψυχάς  ημών με  ειρήνη,  χαράν  και  πνευματικήν αγαλλίασιν.

Διά   το    Εκκλησιαστικόν   Συμβούλιον

Ο  Πρόεδρος

Αιδ.  Βάιος    Τακούμης
Πρωτοπρεσβύτερος

ΑΡΧΕΙΟ