ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΤΕΛΕΣΕΩΣ   ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ    ΘΕΙΩΝ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ   ΤΩΝ   ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ  ΔΩΡΩΝ   &   ΤΩΝ   ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ   ΤΗΝ   ΑΓΙΑΝ   ΜΕΓΑΛΗΝ   ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ    2014

2    ΜΑΡΤΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ.

7.30  –  10.30  π.μ.  Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία    Ιωάννου   Χρυσοστόμου.

5.00  μ.μ   Α΄  ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ    ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   ( της    Συγγνώμης  ).

3    ΜΑΡΤΙΟΥ   ΚΑΘΑΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ .   ΑΡΧΕΤΑΙ   Η   ΑΓΙΑ   ΚΑΙ   ΜΕΓΑΛΗ   ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

5 .00   μ.μ.   Μέγα    Απόδειπνον.

5     ΜΑΡΤΙΟΥ    ΤΕΤΑΡΤΗ.

6.30 μ.μ.  Εσπερινή   Θεία    Λειτουργία   των   Προηγιασμένων   Δώρων.

7     ΜΑΡΤΙΟΥ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 

7.00  μ.μ    Α΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.

8   ΜΑΡΤΙΟΥ   ΣΑΒΒΑΤΟΝ.

7.30  –  9.30 π.μ   Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία   Ιωάννου  Χρυσοστόμου.

9     ΜΑΡΤΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ .      ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΗΣ     ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

7.30  –  10.30 π.μ.  Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία   Μεγάλου   Βασιλείου.

12    ΜΑΡΤΙΟΥ    ΤΕΤΑΡΤΗ.

6.30  μ.μ   Εσπερινή   Θεία  Λειτουργία   των   Προηγιασμένων   Δώρων.

14   ΜΑΡΤΙΟΥ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.   

7.00  μ.μ   Β΄   ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.

15    ΜΑΡΤΙΟΥ    ΣΑΒΒΑΤΟΝ.

7.30  –  9.30  π.μ.  Όρθρος   και    Θεία    Λειτουργία    Ιωάννου    Χρυσοστόμου.

16    ΜΑΡΤΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ.   ΚΥΡΙΑΚΗ   Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ   –   Αγίου  Γρηγορίου  του  Παλαμά.

7.30  –  10.30  π.μ.  Όρθρος    και   Θεία   Λειτουργία    Μεγάλου   Βασιλείου.

19    ΜΑΡΤΙΟΥ   ΤΕΤΑΡΤΗ.

6.30 μ.μ   Εσπερινή  Θεία  Λειτουργία  των   Προηγιασμένων   Δώρων.

21    ΜΑΡΤΙΟΥ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

7.00  μ.μ    Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.

23     ΜΑΡΤΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ   ( της    Σταυροπροσκυνήσεως ) .

7.30  –  10.30  π.μ.  Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία  Μεγάλου  Βασιλείου.

25  ΜΑΡΤΙΟΥ   ΤΡΙΤΗ.    Ο  Ευαγγελισμός της  Υπεραγίας  Θεοτόκου και  Αειπαρθένου  Μαρίας.

7.30   –  10.00  π.μ   Όρθρος  και  Θεία   Λειτουργία  Ιωάννου  Χρυσοστόμου.

26    ΜΑΡΤΙΟΥ    ΤΕΤΑΡΤΗ.

6.30  μ.μ.   Εσπερινή  Θεία  Λειτουργία   των   Προηγιασμένων  Δώρων.

28   ΜΑΡΤΙΟΥ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

7.00  μ.μ    Δ΄  Χαιρετισμοί.

30   ΜΑΡΤΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ   Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ.  ΄΄ Ιωάννου   οσίου, συγγραφέως   της   Κλίμακος ΄΄.

7.30  –  10.30  π.μ   Όρθρος  και  Θεία  Λειτουργία    Μεγάλου    Βασιλείου

2   ΑΠΡΙΛΙΟΥ    ΤΕΤΑΡΤΗ.

7.30  μ.μ.   Εσπερινή  Θεία  Λειτουργία   των   Προηγιασμένων  Δώρων.

4   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

7.30  μ.μ.  Ακάθιστος   Ύμνος.

6    ΑΠΡΙΛΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ   ΄΄  Μαρίας   Οσίας  της   Αιγυπτίας ΄΄.

7.00  –  10.00  π.μ   Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία  Μεγάλου  Βασιλείου.

 

Πρός τούς ἐκκλησιαζομένους στόν Ἱερό Ναό μας

Ο ΝυμφίοςἈγαπητοί μας,
Γιά νά νοιώσουμε καλύτερα τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί γιά νά συμμετέχουμε συνειδητά στό Πάθος καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, εἶναι ἀπαραίτητο νά προετοιμαστοῦμε πνευματικά συμμετέχοντας ὃσο εἶναι δυνατό σέ περισσότερες ἀκολουθίες μέ εὐλάβεια, προσοχή καί σιωπή.

Ἡ σεμνή ἐνδυμασία εἶναι στολίδι γιά τόν ἂνθρωπο. Γιά τόν Χριστιανό ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο συμπλήρωμα ὃταν εἰσέρχεται στόν Ἱ. Ναό. Προκειμένου νά κοινωνήσουμε εἶναι ἀπαραίτητη ἡ πνευματική προετοιμασία ( ἐξομολόγηση, νηστεία, συμφιλίωση κ.λ.π. )

Ἡ Θεία κοινωνία στούς ἀσθενεῖς στό σπίτι θά γίνει τήν Μεγάλη Τρίτη τό πρωῒ. Δηλώστε ἐγκαίρως στόν Ἱ. Ναό τό Ὀνοματεπώνυμο καί τήν διεύθυνση τοῦ ἀσθενοῦς.

Πλαστικά ἂνθη δέν ἁρμόζει νά προσφέρονται στόν Ἑσταυρωμένο. Ὁ στολισμός τοῦ Ἐπιταφίου γίνεται μέ φυσικά ἂνθη.

Τό προσκύνημα τοῦ Ἑσταυρωμένου θά γίνεται στό τέλος τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τῶν Ἀχράντων Παθῶν καί τοῦ Ἐπιταφίου μέ τάξη .

Ἰδιαίτερη εὐλογία καί χάρη λαμβάνει ὃποιος συμμετέχει στήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, τήν Λαμπρότερη Θεία Λειτουργία τοῦ ἔτους.

Καλό Πάσχα!

 

 

ΙΕΡΑ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ    &    ΑΛΜΥΡΟΥ
ΙΕΡΟΣ    ΝΑΟΣ    ΑΓΙΟΥ    ΤΡΥΦΩΝΟΣ     ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ   20   ΜΑΙΟΥ  ΑΓΙΟΝ   ΠΑΣΧΑ
18.00   μ.μ    Ἑσπερινός   Τῆς    Ἀγάπης

ΔΕΥΤΕΡΑ   21    ΜΑΙΟΥ   ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ   ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7.00 π.μ   Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ   22    ΜΑΙΟΥ   ΤΗΣ   ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ   ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7.00 π.μ   Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία18.00μ.μ Ἑσπερινός Τῆς Ἀγάπης & τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

18.30   μ.μ    Ἑσπερινός  τοῦ    Ἁγίου   Γεωργίου

ΤΕΤΑΡΤΗ   23    ΜΑΙΟΥ   ΤΗΣ   ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ   ΑΓΙΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7.00 π.μ   Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     25    ΜΑΙΟΥ     ΤΗΣ    ΖΩΟΔΟΧΟΥ    ΠΗΓΗΣ
7.00 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

27   ΜΑΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΟΥ   ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ
Β΄ Από  του   ΠΑΣΧΑ   –   του   Αποστόλου   Θωμά
7.00  –  10.00   Όρθρος    και    Θεία    Λειτουργία

 

Το πρόγραμμα των λατρευτικών Συνάξεων του Ιερού Ναού για τη Μεγάλη Εβδομάδα, ακολουθεί το πρόγραμμα που εκδίδεται από τον Ιερό Ναό μας & από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  & ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2014


1    13   Ἀπριλίου   –   ΚΥΡΙΑΚΗ   τῶν   ΒΑΪΩΝ

07.00 – 10.15 π.μ. Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία
( Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου )

19.30  –   21.15   μ.μ.   Ἀκολουθία   Νυμφίου    ( Ἰωσήφ   τοῦ   Παγκάλου )


2    14   Ἀπριλίου   –   ΜΕΓΑΛΗ   ΔΕΥΤΕΡΑ

19.30   –    21.15  μ.μ     Ἀκολουθία   Νυμφίου.
( Τῶν 10 Παρθένων )

 

 

3    15   Ἀπριλίου   –    ΜΕΓΑΛΗ    ΤΡΙΤΗ
19.30    –   21.30 μ.μ      Ἀκολουθία    Νυμφίου.
( Τῆς ἁλειψάσης τόν Κύριον )

 


4
   16   Ἀπριλίου   –   ΜΕΓΑΛΗ    ΤΕΤΑΡΤΗ
07.00   –   09.00 π.μ    Ἀκολουθία   τῶν   Ὡρῶν   &    τοῦ    Ἑσπερινοῦ   μετά   Προηγιασμένης.
17.00  μ . μ     Μυστήριον   Ἁγίου    Εὐχελαίου.
19.30   –    21.30 μ.μ     Ἀκολουθία    τοῦ    Νιπτῆρος.

 


5
     17   Ἀπριλίου   –    ΜΕΓΑΛΗ     ΠΕΜΠΤΗ
07.00   –    09.00 π.μ     Ἑσπερινός    &    Θεία Λειτουργία   τοῦ    Μεγάλου   Βασιλείου.
19.00   –   23.00  μ.μ   Ἀκολουθία   τῶν   Ἀχράντων    Παθῶν.

 


8   18   Ἀπριλίου   –    ΜΕΓΑΛΗ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08.30   –   10.30  π μ.    Ἀκολουθία   τῶν   Μεγάλων   &    Βασιλικῶν   Ὡρῶν
10.30   –    12.00   π.μ    Μέγας   Ἑσπερινός   &    Ἀποκαθήλωσις
19.30   –    21.15   μ.μ   Ἀκολουθία   Ἐπιταφίου   Θρήνου.
21.15  μ. μ    Ἒξοδος    Ἐπιταφίου.

 

6    19   Ἀπριλίου   –    ΜΕΓΑ    ΣΑΒΒΑΤΟ
07.00   –   09.00  π.μ     ( Α΄ Ἀνάστασις )    Ἑσπερινός   &    Θεία    Λειτουργία   τοῦ   Μεγάλου   Βασιλείου
23.00 νυκτ.    Ἒναρξις    Μεσονυκτικοῦ.
  01.30 νυκτ.    Πέρας    Θείας    Λειτουργίας.    Θά   διανεμηθοῦν   κόκκινα   αὐγά

 

7   20   Ἀπριλίου     ΚΥΡΙΑΚΗ    ΑΓΙΟΝ    ΠΑΣΧΑ
18.00 μ.μ   Ἑσπερινός   Τῆς    Ἀγάπης

   21   Ἀπριλίου     ΔΕΥTEΡΑ
07.00   –    10.00  π.μ    Ὄρθρος   &    Θεία    Λειτουργία      ( Ἰωάννου   Χρυσοστόμου )

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ

Συνεχίζεται η εβδομαδιαία σύναξη ενοριτών μας στο κύκλο συμμελέτης Αγίας Γραφής Γυναικών. Του κύκλου είναι υπεύθυνος ο Αιδ. Βάιος Τακούμης Πρωτοπρεσβύτερος, αναπτύσσει και αναλύει επίκαιρα και άλλα επικοδομητικά θέματα. Της συνάξεως προηγείται Ιερά Παράκλησις για τα μέλη του κύκλου και των οικογενειών τους που τελείται από τον Αιδ. Βάιο Τακούμη Πρωτοπρεσβύτερο και ψάλουν γυναίκες.

ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Η ενορία μας άρχισε τη λειτουργία τμήματος εκμάθησης παραδοσιακών χορών για παιδιά.

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατον, στις 4 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. Αγίου Τρύφωνος Βόλου από την υπεύθυνο του τμήματος κ. Χρυσούλα Σουλιώτη.