Το πρόγραμμα των λατρευτικών Συνάξεων του Ιερού Ναού για τη Μεγάλη Εβδομάδα, ακολουθεί το πρόγραμμα που εκδίδεται από τον Ιερό Ναό μας & από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  & ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2014


1    13   Ἀπριλίου   –   ΚΥΡΙΑΚΗ   τῶν   ΒΑΪΩΝ

07.00 – 10.15 π.μ. Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία
( Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου )

19.30  –   21.15   μ.μ.   Ἀκολουθία   Νυμφίου    ( Ἰωσήφ   τοῦ   Παγκάλου )


2    14   Ἀπριλίου   –   ΜΕΓΑΛΗ   ΔΕΥΤΕΡΑ

19.30   –    21.15  μ.μ     Ἀκολουθία   Νυμφίου.
( Τῶν 10 Παρθένων )

 

 

3    15   Ἀπριλίου   –    ΜΕΓΑΛΗ    ΤΡΙΤΗ
19.30    –   21.30 μ.μ      Ἀκολουθία    Νυμφίου.
( Τῆς ἁλειψάσης τόν Κύριον )

 


4
   16   Ἀπριλίου   –   ΜΕΓΑΛΗ    ΤΕΤΑΡΤΗ
07.00   –   09.00 π.μ    Ἀκολουθία   τῶν   Ὡρῶν   &    τοῦ    Ἑσπερινοῦ   μετά   Προηγιασμένης.
17.00  μ . μ     Μυστήριον   Ἁγίου    Εὐχελαίου.
19.30   –    21.30 μ.μ     Ἀκολουθία    τοῦ    Νιπτῆρος.

 


5
     17   Ἀπριλίου   –    ΜΕΓΑΛΗ     ΠΕΜΠΤΗ
07.00   –    09.00 π.μ     Ἑσπερινός    &    Θεία Λειτουργία   τοῦ    Μεγάλου   Βασιλείου.
19.00   –   23.00  μ.μ   Ἀκολουθία   τῶν   Ἀχράντων    Παθῶν.

 


8   18   Ἀπριλίου   –    ΜΕΓΑΛΗ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08.30   –   10.30  π μ.    Ἀκολουθία   τῶν   Μεγάλων   &    Βασιλικῶν   Ὡρῶν
10.30   –    12.00   π.μ    Μέγας   Ἑσπερινός   &    Ἀποκαθήλωσις
19.30   –    21.15   μ.μ   Ἀκολουθία   Ἐπιταφίου   Θρήνου.
21.15  μ. μ    Ἒξοδος    Ἐπιταφίου.

 

6    19   Ἀπριλίου   –    ΜΕΓΑ    ΣΑΒΒΑΤΟ
07.00   –   09.00  π.μ     ( Α΄ Ἀνάστασις )    Ἑσπερινός   &    Θεία    Λειτουργία   τοῦ   Μεγάλου   Βασιλείου
23.00 νυκτ.    Ἒναρξις    Μεσονυκτικοῦ.
  01.30 νυκτ.    Πέρας    Θείας    Λειτουργίας.    Θά   διανεμηθοῦν   κόκκινα   αὐγά

 

7   20   Ἀπριλίου     ΚΥΡΙΑΚΗ    ΑΓΙΟΝ    ΠΑΣΧΑ
18.00 μ.μ   Ἑσπερινός   Τῆς    Ἀγάπης

   21   Ἀπριλίου     ΔΕΥTEΡΑ
07.00   –    10.00  π.μ    Ὄρθρος   &    Θεία    Λειτουργία      ( Ἰωάννου   Χρυσοστόμου )