ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ   20   ΜΑΙΟΥ  ΑΓΙΟΝ   ΠΑΣΧΑ
18.00   μ.μ    Ἑσπερινός   Τῆς    Ἀγάπης

ΔΕΥΤΕΡΑ   21    ΜΑΙΟΥ   ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ   ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7.00 π.μ   Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ   22    ΜΑΙΟΥ   ΤΗΣ   ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ   ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7.00 π.μ   Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία18.00μ.μ Ἑσπερινός Τῆς Ἀγάπης & τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

18.30   μ.μ    Ἑσπερινός  τοῦ    Ἁγίου   Γεωργίου

ΤΕΤΑΡΤΗ   23    ΜΑΙΟΥ   ΤΗΣ   ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ   ΑΓΙΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7.00 π.μ   Όρθρος   και   Θεία   Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     25    ΜΑΙΟΥ     ΤΗΣ    ΖΩΟΔΟΧΟΥ    ΠΗΓΗΣ
7.00 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

27   ΜΑΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΟΥ   ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ
Β΄ Από  του   ΠΑΣΧΑ   –   του   Αποστόλου   Θωμά
7.00  –  10.00   Όρθρος    και    Θεία    Λειτουργία