Κοίμηση της Θεοτόκου: Τι γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου | Pagenews.gr

 

2         ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ           ΚΥΡΙΑΚΗ           7.30  μ. μ          ΝΑΫΔΡΙΟΝ

3         ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ           ΔΕΥΤΕΡΑ          7.30  μ. μ           ΝΑΫΔΡΙΟΝ

4         ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ           ΤΡΙΤΗ                6.30  μ. μ                Ι.  Ν.

6         ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ            ΠΕΜΠΤΗ         7.30 μ. μ             ΝΑΫΔΡΙΟΝ

7         ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ            ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     6.30  μ. μ            Ι.  Ν.

9        ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ            ΚΥΡΙΑΚΗ           7.30  μ. μ           ΝΑΫΔΡΙΟΝ  

10     ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ            ΔΕΥΤΕΡΑ            7.30  μ. μ           ΝΑΫΔΡΙΟΝ 

11     ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ           ΤΡΙΤΗ                   6.30  μ.μ                  Ι.  Ν.

12    ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ            ΤΕΤΑΡΤΗ             6.30  μ. μ               Ι.  Ν.

13   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ             ΠΕΜΠΤΗ             6.30  μ. μ                Ι.  Ν.             ΤΕΛΟΣ

 

Ο    ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ