ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Τὸ  Εκκλησιαστικὸν   Συμβούλιον   του   Ιεροῡ   Ναού   Αγίου  Τρύφωνος  Βόλου   σας  προσκαλεί  να  λάβετε  μέρος  στις λατρευτικές   εκδηλώσεις,   οι   οποίες   θα  τελεσθούν  το   Σάββατον   6ης   Ιουλὶου  και   την  Τρίτην  7ης   Ἰουλὶου  με  την ευκαιρία  της  εορτής  της  Αγὶας  Ενδόξου  Μεγαλομάρτυρος  Κυριακής.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΔΕΥΤΕΡΑ     6    ΙΟΥΛΙΟΥ
7.30 μ. μ. Μὲγας  Πανηγυρικός  Εσπερινός, μετ΄ αρτοκλασὶας  – Περιφορά  της  Ιεράς  Εικόνος και μετά θείου κηρύγματος.

ΤΡΙΤΗ      7      ΙΟΥΛΙΟΥ
7 – 9.30 π. μ.  
Όρθρος   και   Πανηγυρική  Θ.  Λειτουργία  μετά  θείου κηρύγματος .

Το    εσπέρας   της   Κυριακής 
7.30 μ .μ.   Μεθεόρτιος  Εσπερινός  –  Παρακλητικός  Κανών  της  Αγίας  Μεγαλομάρτυρος   Κυριακής .

Παρακαλούμεν   όπως τιμήσετε  με   την  παρουσία  σας  την  θρησκευτικήν  αυτήν  πανήγυριν.

Τό   Εκκλησιαστικόν    Συμβούλιον

ΑΡΧΕΙΟ