Στα πλαίσια της ποιμαντικής δραστηριότητάς του, ο Αιδ. Βάιος Τακούμης, πρωτοπρεσβύτερος, επισκέφθηκε τον κ. Δημήτριο Κολυνδρίνη, πρόεδρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Βόλου, και το Σταθμαρχείο του ΚΤΕΛ Βόλου και τούς διένειμε έντυπα με την προσευχή των οδηγών. Τα έντυπα αυτά συνόδευε εικόνα του αγίου Χριστοφόρου, προστάτη των οδηγών.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ:

Κύριε,
πριν κάνω σήμερα το βολάν εις τα χέρια μου, σου ζητώ αυτήν την χάριν. Βοήθησε με να περάσω σώος και αβλαβής από όλους τους κινδύνους της συγκοινωνίας. Προστάτευσε όλους όσους θα μεταφέρω. Τόνωσε το χέρι και την όραση μου, για να μην προκαλέσω τον θάνατο εις αθώους. Έχομεν πίστιν εις Σέ, Θεέ μου, και γνωρίζομεν ότι η ευλογία σου μας ακολουθεί παντού εις το σκότος και εις το φως υπό τον ήλιον και την βροχήν, μέχρι της συντελείας των αιώνων.

Θεέ μου!
Δώσε μου χέρια σταθερά και μάτια δυνατά, ώστε καμία πράξις μου να μην αφαιρέση ή καταστρέψη την ζωήν  του άλλου, αυτό το δώρο που προέρχεται από Σένα. Φύλαξε με από κάθε πειρασμό που θα μειώσει την ικανότητα μου διά να να μην διακινδυνέυσω εγώ, η οικογένεια μου ή κανένας άλλος. Φώτισε με να οδηγώ το αυτοκίνητο μου διά την προστασίαν των άλλων. Βοήθησε με να μην παρασυρθώ από την ταχύτητά που καταστρέφει ό,τι ωραίο Σύ εδημιούργησες. Φώτισε να οδηγώ πάντα ψύχραιμα, ευγενικά και με πλήρη συναίσθησι της ευθύνης που μου ενεπιστεύθης. Αμήν.